Pierwszy dzień konferencji, 5 czerwca 2017 r.

  8.30-10.00
Rejestracja uczestników
10.00-10.05
Wystąpienie otwierające
Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
10.05-10.20
Plany strategiczne MZ związane z dalszym rozwojem procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce
Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia
10.20-10.35
Plany strategiczne związane z informatyzacją na poziomie ogólnokrajowym
Krzysztof Szubert - sekretarz stanu,pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego
10.35-11.10
Przedstawienie stanu prac nad projektami centralnymi oraz najbliższych planów CSIOZ
Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
11.10-11.25
Opieka transgraniczna
Natalia Żylińska-Puta, Policy Officer, European Commission, DG SANTE
11.25-11.40
Przerwa kawowa
11.40-12.00
Aktualne i planowane zmiany legislacyjne w zakresie e-zdrowia, w tym rozwoju telemedycyny
Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
12.00-12.30
Telemedycyna i bazy danych – praktyczne zastosowanie
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Czy już czas na domowe monitorowanie chorych z niewydolnością serca?
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12.30-12.50
Koordynacja działań i współpraca z regionami
Wojciech Górnik, z-ca dyrektora ds. informacji i współpracy z regionami, CSIOZ
12.50-13.10
Plan rozwoju EDM
Paweł Masiarz, z-ca dyrektora ds. teleinformatycznych, CSIOZ
13.10-13.30
Jak ocenić poziom digitalizacji szpitali?
dr n. med. Wojciech Puzyna, prezes zarządu Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o. Ryszard Mężyk, pełnomocnik dyrektora ds. Epidemiologii Nowotworów, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
13.30-14.20
Lunch
14.20-14.40
Wyzwania i korzyści z informatyzacji szpitala. Studium przypadku na podstawie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
Dorota Sobczyk, z-ca dyrektora ds. lecznictwa w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
14.40-15.00
Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w SZPZOZ im Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Robert Lasota, dyrektor SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
15.00-15.20
Bezpieczeństwo zbierania i przetwarzania danych w podmiocie leczniczym
dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca dyrektora ds. bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, CSIOZ
15.20-15.40
Ryzyka w procesie kształtowania systemów informatycznych na etapie projektowania legislacyjnego i w świetle ustaleń pokontrolnych GIODO
Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
15.40-16.00
Przygotowania do RODO – doświadczenia rynkowe
dr inż. Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności
16.00-16.15
Przerwa kawowa
16.15-17.00
Dyskusja moderowana – pytania z sali
19.00
Uroczysta kolacja

Drugi dzień konferencji, 6 czerwca 2017 r.

Warsztat 1: HL7
  9.30-10.00
Rejestracja na warsztaty
10.00-10.15
Powitanie i otwarcie sesji

Paweł Masiarz, z-ca dyrektora ds. teleinformatycznych, CSIOZ

10.15-10.50
Panorama interoperacyjności

Przedstawienie najważniejszych przedsięwzięć - organizacji i projektów - mających na celu budowanie interoperacyjności w ochronie zdrowia, perspektywa krajowa i międzynarodowa, stan obecny i wizja przyszłości

Roman Radomski, prezes, Polskie Stowarzyszenie
HL7

10.50-11.20
Specyfikacje i narzędzia

Przegląd dostępnych specyfikacji i omówienie sposobów ich wykorzystania, najważniejsze narzędzia wspierające implementację standardów i profili

Sebastian Bojanowski, przewodniczący Komitetu Technicznego, Polskie Stowarzyszenie
HL7

11.20-11.50
Interoperacyjność a zamówienia publiczne

Dialog techniczny i partnerstwo innowacyjne w zamówieniach publicznych; Możliwości wymagania zgodności z profilami i standardami interoperacyjności w ochronie zdrowia

Tomasz Zalewski, partner, kancelaria
Wierzbowski Eversheds Sutherland

11.50-12.10
Przerwa kawowa
12.10-13.40
Przykłady implementacji standardów i profili interoperacyjności w Polsce

Przedstawienie wdrożeń rozwiązań interoperacyjnych, które zakończyły się sukcesem, omówienie ich założeń, praktycznej realizacji, przedstawienie bilansu sukcesów i porażek oraz wnioski wynikające z tych projektów

Andrzej Osuch, dyrektor ds. transformacji systemowej, Luxmed

Jacek Kobusiński, wiceprezes zarządu, medhub

Bartosz Pampuch, wiceprezes, Comarch Healthcare

13.40-14.00
Podsumowanie sesji

Roman Radomski, prezes, Polskie Stowarzyszenie
HL7

14.00-15.00
Lunch
Warsztat 2: Platformy Regionalne - doświadczenia
  9.30-10.00
Rejestracja na warsztaty
10.00-10.15
Powitanie i otwarcie sesji

Wojciech Górnik, z-ca dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami, CSIOZ

10.15-11.50
Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – szansą dla rozwoju e-Usług

Dariusz Białek, kierownik oddziału utrzymania projektów systemowych, Departamentu Społeczeństwa Informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Zygmunt Głogowski, główny specjalista z Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Janusz Jasłowski, dyrektor działu Asseco Poland SA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.50-12.10
Przerwa kawowa
12.10-14.00
Wdrożenie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie – blaski i cienie.

Mariusz Feszler, z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Katarzyna Grzywak-Ptasznik, wiceprezes zarządu Comarch Healthcare
Andrzej Modzelewski, kierownik sekcji informatyki Szpitala Wojewódzkiego w Łomży