INFORMACJA O KONFERENCJI

Z przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2016 r. badania poziomu informatyzacji placówek leczniczych wynika, że przygotowanych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest obecnie 41 proc. szpitali. Nie jest to wynik na miarę XXI wieku.

Wdrażanie systemów informatycznych w podmiotach leczniczych to złożony i wieloaspektowy proces, który wymaga ścisłej współpracy i nierzadko związany jest z szeregiem wyzwań i barier.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako wyspecjalizowana jednostka centralnej administracji publicznej, podczas I Konferencji AKADEMIA CSIOZ. „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość” podejmuje dyskusję z uczestnikami procesu informatyzacji ochrony zdrowia w celu wymiany informacji i doświadczeń na rzecz rozwoju e-Zdrowia.

Dwudniowa konferencja jest zaproszeniem do debaty nt. doświadczeń, w tym trudności jakie towarzyszą przy wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych przy obecnych uwarunkowaniach, zarówno legislacyjnych jaki i technologicznych, ale również korzyści jakie z nich płyną.

Uzupełnieniem sesji plenarnej są praktyczne warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną m.in.  dobre praktyki i przykłady wdrożonych z sukcesem regionalnych platform e-Zdrowia.

Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych, w szczególności do:

  •     kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach leczniczych,
  •     przedstawicieli samorządów wojewódzkich.

 

„Szanowni Państwo,

Informatyka w polskich podmiotach leczniczych staje się coraz istotniejszym zagadnieniem. Doświadczenia światowe pokazują, że mądrze wdrożone rozwiązania IT wspomagają lepsze zarządzanie placówką medyczną oraz przedkładają się bezpośrednio na lepszą jakość opieki nad pacjentem. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz starając się sprostać wyzwaniom stojącym przed nami w procesie dalszej informatyzacji systemu służby zdrowia, zapraszam Państwa do udziału w organizowanej przez Centrum konferencji. Celem konferencji jest zaprezentowanie korzyści, podzielenie się doświadczeniami z wdrażania systemów informatycznych w podmiotach leczniczych, a także wspólne pochylenie się nad kwestią cyberbezpieczeństwa polskiej służby zdrowia.

Mam nadzieję, że prowadzone przez Centrum pod szyldem Akademia CSIOZ działania informacyjne będą przydatne dla Państwa w codziennej pracy.”

Marcin Węgrzyniak
dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia