Aktualności

AKADEMIA CSIOZ zakończona

W dniach 5 i 6 czerwca w warszawskim hotelu Hilton odbyła się I Konferencja AKADEMIA CSIOZ „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość”. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy debatowali na temat procesów wdrażania systemów informatycznych w podmiotach leczniczych, cyberbezpieczeństwa polskiej służby zdrowia oraz dzielili się doświadczeniami towarzyszącymi implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konferencję otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który podkreślił konieczność informatyzacji jako czynnika niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmian w opiece medycznej oraz przedstawił plany strategiczne związane z dalszym rozwojem procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce.

Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z planami resortu dotyczącymi zmian legislacyjnych w zakresie e-Zdrowia, jak również przedyskutować ryzyka w procesie kształtowania systemów informatycznych w świetle ustaleń pokontrolnych GIODO.

Celem tej konferencji była kontynuacja rozmów z uczestnikami procesu informatyzacji ochrony zdrowia nie tylko na temat konieczności wdrażania systemów, ale również korzyści płynących z mądrze wdrożonych rozwiązań – powiedział Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. – Dlatego jednym z najważniejszych aspektów tej konferencji była możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami na rzecz rozwoju e-Zdrowia.

W konferencji wzięło udział  160 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać 29 prelegentów, przedstawicieli administracji państwowej, podmiotów leczniczych i firm informatycznych.

Drugi dzień Akademii CSIOZ zakończony

We wtorek 6. czerwca w warszawskim hotelu Hilton odbył się drugi dzień konferencji organizowanej przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Tego dnia zorganizowano dwa merytoryczne warsztaty: HL7 oraz Platformy Regionalne – doświadczenia

Zapewnienie interoperacyjności semantycznej systemów i danych zmniejsza koszty dalszego rozwoju i integracji oraz zwiększa bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych medycznych – powiedział  Roman Radomski, prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, rozpoczynając  warsztaty dot. HL7. .
Natomiast podstawowym wyzwaniem strategicznym  jest budowa wspólnej wizji zinformatyzowanej ochrony zdrowia w oparciu o standardy interoperacyjności i jej akceptacja przez kluczowych interesariuszy. 

W drugiej  części prezentacji  Sebastian Bojanowski, przewodniczący Komitetu Technicznego Polskiego Stowarzyszenia HL7, przedstawił przegląd dostępnych specyfikacji i narzędzi wspierających wdrażanie standardów interoperacyjnych .

„Interoperacyjność a zamówienia publiczne” to kolejny blok tematyczny wtorkowej konferencji.
Można śmiało powiedzieć, że polskie i europejskie prawo  zamówień publicznych wspiera innowacyjność i wdrażanie standardów interoperacyjności – powiedział Tomasz Zalewski, radca prawny, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland  – trzeba tylko umiejętnie korzystać
z dostępnych narzędzi, takich jak dialog techniczny czy partnerstwo innowacyjne, które umożliwiają wykorzystanie najlepszych i najbardziej efektywnych rozwiązań.

Drugi z warsztatów poświęcony został wymianie doświadczeń, omówieniu przykładów wdrożeń systemowych, zarówno na poziomie podmiotów leczniczych, jak i działań  na poziome regionalnym.  Uczestnicy dyskusji podkreślali złożoność procesu, wagę zaangażowania poszczególnych interesariuszy, jak również rolę samorządów regionalnych w kreowaniu polityki zdrowotnej .

– Dzisiejsze warsztaty dały możliwość praktycznego spojrzenia na interoperacyjność i implementację standardów zarówno w projektach międzynarodowych jak i lokalnych – podsumował Marcin Węgrzyniak , dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – i choć jest to proces niezwykle złożony, to korzyści płynące z jego wdrożenia są niepodważalne.

 

 

Pierwszy dzień Akademii CSIOZ za nami

W poniedziałek 5 czerwca, w warszawskim hotelu Hilton wystartowała dwudniowa konferencja organizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Spotkanie poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom cyfryzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym budowie i wdrażaniu systemów informatycznych w podmiotach leczniczych oraz regulacjom prawnym regulującym ten obszar. .

– Bardzo się cieszę, że Akademia CSIOZ podejmuje temat informatyzacji podmiotów leczniczych. Obecnie niewiele ponad 40 procent szpitali jest zinformatyzowanych. Komputery stoją w każdym zakładzie, ale ich systemy nie są odpowiednio przygotowane. To wynik daleki od naszych ambicji – powiedział minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, otwierając  konferencję.
– Informatyzacja jest niezbędna w zakresie wprowadzenia zmian w opiece medycznej. Posiadanie dostępu do pełnej informacji o pacjencie, jak również proces koordynacji podmiotów medycznych na różnych poziomach, to zasadnicze warunki, by wcielić zmiany w życie – dodał.

W dalszych wystąpieniach Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, podkreślił kompleksowość programu P1, który w swoich założeniach miał być platformą dostępową dla systemów gromadzenia danych medycznych, systemów wspomagania rozliczeń, pomocniczą bazą rozszerzonych danych, aplikacji dla płatników. – Dzięki zmianie podejścia do zarządzania projektem na „zwinne wytwarzanie oprogramowania” (tzw. agile), mimo wcześniejszych problemów z budową systemu, projekt uzyskał akceptację Komisji Europejskiej, czego efektem będzie wdrożenie w najbliższym czasie pierwszych e-usług. Na luty 2018 zaplanowane jest wprowadzenie e-Recepty, w dniu dzisiejszym została opublikowana pierwsza wersja dokumentacji integracyjnej w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept. Na  październik 2018 zaplanowane jest uruchomienie e-Skierowania i kolejno na październik 2019 zdarzeń medycznych oraz wymiany dokumentacji medycznej j – informuje uczestników konferencji Marcin Węgrzyniak.

Pierwszy dzień spotkania zakończyła dyskusja panelowa z przedstawicielami CSIOZ, Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Łączności, oraz placówek: Centrum Medycznego Żelazna Sp. z o.o., Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowe Leśnym i Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II . Głównym tematem debaty była kwestia finansowania procesu wdrożenia systemów   informatycznych w podmiotach leczniczych , począwszy od pozyskania funduszy po koszty eksploatacji.